علت محرمانه برای نداشتن تبلیغات تلویزیونی

کارگردان فیلم سینمایی گزارش فرار یوسفی که اکنون روی پرده سینماهای هنروتجربه به نمایش درآمده، با بیان اینکه امکان داشتن تبلیغات تلویزیونی به این فیلم داده نشده اظهار کرد: - کارگردان فیلم سینمایی گزارش فرار یوسفی که اکنون روی پرده سینماهای هنروتجربه به نمایش درآمده، با بیان اینکه امکان داشتن تبلیغات تلویزیونی به این فیلم داده نشده اظهار کرد: تلویزیون به ما گفت که تبلیغی به فیلم شما تعلق نمی گیرد و ...
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی