علاقه قلبی «مهناز افشار» به دشمن ملت ایران دقیقاً از کجا ناشی می شود؟!

سینماپرس: کسی که برای تشدید تحریم ملت ایران به ترامپ نامه می‌نویسد به طور قطع یک وطن‌فروش است اما نام کسی که برای چنین شخص وطن‌فروشی پیام تبریک فرستاده و آرزوی شادکامی می‌کند را باید چه چیزی گذاشت؟!