عظیمی: زنده یاد «دری» در نقد استعمار تبحر ویژه داشت و به حداقل ها راضی نبود/ استاد «انتظامی» فاتح قله هنر بازیگری بود

سینماپرس: مهدی عظیمی میرآبادی معاون اسبق نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی همزمان با درگذشت ۲ هنرمند فقید سینمای کشور آقایان عزت الله انتظامی و سیدضیاءالدین دری گفت: هر ۲ هنرمند گرانقدری که در یک روز از میان مان رفتند دارای ارزش ها و ویژگی های بسیار منحربفردی بودند که ما قطعاً تا سال ها نمی توانیم شاهد بروز و ظهور کسانی باشیم که بتوانند به خلاء نبود و فقدان آن ها را در سینمای کشور جبران کنند.