عضو شورای شهر دارخوین تخریب سینما نفت را تکذیب کرد

در پی انتشار خبری مبنی بر شکایت میراث فرهنگی و شرکت نفت از شهرداری دارخوین به علت سینما نفت، یک عضو شورای شهر دارخوین تخریب این سینما را توسط شهرداری تکذیب کرد.