عضویت 8101 سینماگر در صندوق اعتباری هنر

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ضمن تبریک 21 شهریور ماه روز ملی سینما گفت: مایه خوشحالی است که با وجود مشکلات، سینمای کشور ما در عرصه داخلی رشد قابل توجه و در حوزه بین المللی جایگاه خود را تثبیت کرده است. – به گزارش خبرگزاری آریا، سید حسین سیدزاده، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ضمن تبریک 21 شهریور ماه روز ملی سینما گفت: مایه خوشحالی است که با وجود مشکلات، سینمای کشور ما در عرصه داخلی رشد قابل توجه و در حوزه بین المللی …
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: سیاسی