عصبانی نیستم! 2 میلیاردی شد

عصبانی نیستم! 2میلیاردی شد/ لونه زنبور در مسیر 10 میلیاردی شدن / در ادامه تازه ترین آمار فروش سینماها را مشاهده می کنید. مصادره: 15 و 350 میلیون تومان. –
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: اقتصادی