عصبانیت زنجیره‌ای‌ها از حذف نمایشی غیراخلاقی

سینماپرس: حذف یک نمایش با موضوعی غیراخلاقی و محتوایی ضدانقلابی از جشنواره تئاتر فجر، رسانه‌های زنجیره‌ای و ضدانقلاب را عصبانی کرد!