عزت رمضانی فر با جمعی از پیشکسوتان سینما + عکس

عکسی که عزت رمضانی فر با جمعی از پیشکسوتان در صفحه شخصی اینستاگرام خود گذاشته است – عزت رمضانی فر با جمعی از پیشکسوتان سینما + عکس عکسی که عزت رمضانی فر با جمعی از پیشکسوتان در صفحه شخصی اینستاگرام خود گذاشته است
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی