عذرخواهی بازیگر عرب فیلم به وقت شام

محمد شعبان بازیگر عرب فیلم به وقت شام از نحوه تبلیغ فیلم سینمایی به وقت شام در پردیس کوروش انتقاد کرد و این شیوه تبلیغ را تمسخرآمیز دانست. - به گزارش به وقت شام در پردیس کوروش و بوجود آمدن جنجال هایی ، این بار یکی از بازیگران عرب زبان این فیلم از این نوع شیوه تبلیغ انتقاد کرد . برای خواندن متن عذرخواهی بازیگر عرب فیلم به وقت شام باما همراه باشید. بازیگر عرب فیلم به وقت شام محمد شعبان بازیگر عرب فیلم ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی