عده‎‌ای سودجو مصائب سیاسی- اجتماعی جامعه را به طنزِ سخیف بدل کرده‌اند / مگر می شود که در هر شرایطی مردم را قلقلک داد!

سینماپرس: محمدرضا شرف الدین ضمن انتقاد از وضعیت تولید فیلم با موضوعات سیاسی-اجتماعی بیان کرد: موضوع هایی چون اختلاس و آقازاده ها توسط چند سودجو در سینمای ایران دستمایه فیلم های طنز شده اند؛ افرادی که خود نیز تبدیل به اختلاسگر شده اند و با تولید چنین آثاری دست به اختلاس فرهنگی می زنند.