عدم تمدید زمان ثبت نام در جشنواره تئاتر دانشگاهی

سینماپرس: طبق اعلام ستاد برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی بیست و دوم، مهلت ثبت نام و ارسال آثار به این جشنواره تمدیدناپذیر است.