عدم امکان افزایش سرگروه سینمایی در سال 97

رییس انجمن سینماداران می گوید امکان افزایش سرگروه های سینمایی در سال 97 وجود ندارد. - اجرا و یا حذف می شود که البته این امر بعد از جلسات و بررسی های بسیار صورت می گیرد. وی ادامه داد: برای آیین نامه شورای صنفی نمایش در سال 97، صنوفی مانند انجمن سینماداران، کانون کارگردانان، شورایعالی تهیه کنندگان و کانون پخش کنندگان پیشنهادهای خود را ارایه می دهند تا به بهترین تصمیم گیری در زمینه چگونگی اکران مناسب فیلم ها ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی