عدالتی در چرخه اکران سینما نمی بینم/از نظر من تختی فیلم بسیار خوبی است

از نظر من وضعیت اکران در سینما باید ریشه یابی شود. من نمی دانم چه زمانی عدالت به چرخه اکران آمده و مشکلات حل می شود. -
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی