عبدی نسب: بحران لابی گری در سینما طی ۲ سال اخیر بسیار شدیدتر شده است/ متأسفم پیشکسوتان در تأمین مخارج روزانه شان دچار مضیقه اند!

سینماپرس: عبدالله عبدی نسب عکاس و فیلمبردار سینما در رابطه با لابی گری های رایج در سینمای کشور گفت: بحران لابی گری در سینما طی ۲ سال اخیر بسیار شدیدتر شده است به نحوی که عده ای افراد مرتباً مشغول کار در پروژه های میلیاردی هستند و از سوی دیگر برای بخش عمده ای از اهالی سینمای کشور که اتفاقاً جزو نخبگان و زبدگان سینما هم محسوب می شوند هیچ جایی برای کار وجود ندارد!