عبداللهیان: به مهاجرت فکر نمی کنم/ ماجرای یک طرح برگزیده در حوزه سینما

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ شناختن خوارزمی های کشور هر ساله به عهده جشنواره خوارزمی است. شناسایی جوانانی که با فرزانگی جلو می آیند و طبیعتا کوچکترین کار و البته مهم ترین، - همراه با پای صحبت های یکی از برگزیدگان پشنواره خوارزمی بنشیند. صحبت هایی که بوی امید می دهند و تلاش. دلسرد کردن چنین جوانانی شایسته نیست و جشنواره جوان خوارزمی در کنار نخبگان و برای آنان ایفای نقش می کند و باید دید که جوانان ...
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی