عباس کیارستمی؛ یک پایان شاعرانه

عباس کیارستمی، همیشه تمرکز شدیدی روی توجه به پیرامون و هرآنچه که رخ می دهد داشت. چه بسا در گفتگویی، خطاب به فیلمسازان جوان چنین پندی می دهد که تمام کتاب ها و دنیای ادبیات، – دیدارنیوزـ ایمان رضایی: ژان لوک گدار از بزرگترین چهره های عرصه فیلمسازی در فرانسه، این گونه به ستایش از کیارستمی می پردازد که: سینما با گریفیث آغاز می شود و با کیارستمی به پایان می رسد. البته که نقل قول های احساسی و اغراق آمیز،
منبع خبر: دیدار نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی