عباس میرزایی: مسئولان از «نگاه نو» و «نسل نو» می ترسند/ آقایان با نگاه های سلیقه ای شان جشنواره فیلم فجر را تبدیل به پدیده ای خنده دار کرده اند!

سینماپرس: مرتضی علی عباس میرزایی کارگردان سینما در پی حذف بخش «نگاه نو» در جشنواره فیلم فجر و بی توجهی به فیلم اولی ها در این رویداد سینمایی گفت: متأسفانه مسئولان از «نگاه نو» و «نسل نو» می ترسند و به همین دلیل گلوگاه های ورود به سینما را برای نسل جوان مرتباً تنگ تر می کنند و مانع از دیده شدن آثار آن ها می شوند.