ظهور سلبریتی های بی هنر در بستر سیاست زدایی از جامعه

در جامعه ای که گروه های مرجعش نه نخبگان سیاسی که سلبریتی ها سینما و تلویزیون هستند، فضای مجازی به جای این که فضای نقادی را در جامعه گسترش دهد آن را بدل به یک کُل غیر سیاسی و بی هویت کرده که دغدغه اش از آپلود کردن عکس شخصی و تماشای کلیپ های طنزآمیز فراتر نمی رود. - ورود شبکه های اجتماعی به ایران سبک زندگی مردم ایران را دگرگون کرد. اما این دگرگونی به بهبود کیفیت سبک زندگی جامعه ایرانی منجر نشد. با توجه به انحصاری ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: سیاسی