ظهور سلبریتی های بی هنر در بستر سیاست زدایی از جامعه/ لبخند وحشتناک مجری تلویزیون!

در جامعه ای که گروه های مرجعش نه نخبگان سیاسی که سلبریتی ها سینما و تلویزیون هستند، فضای مجازی به جای این که فضای نقادی را در جامعه گسترش دهد آن را بدل به یک کُل غیر سیاسی و بی هویت کرده که دغدغه اش از آپلود کردن عکس شخصی و تماشای کلیپ های طنزآمیز فراتر نمی رود. - ظهور سلبریتی های بی هنر در بستر سیاست زدایی از جامعه/ لبخند وحشتناک مجری تلویزیون! در جامعه ای که گروه های مرجعش نه نخبگان سیاسی که سلبریتی ها سینما ...
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: فرهنگی