ظرفیت فیلم سازان جوان برای انتقال فرهنگ ایثار بکار گرفته شود

سردار غلامعلی کفاش روز شنبه در بازدید از انجمن سینما جوانان استان بوشهر افزود: دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ جمهوری اسلامی است که باید در قالب هنر صفحه به صفحه آن بازخوانی و تبیین شود. وی بیان کرد: در این ارتباط هنرمندان انجمن سینمای جوانان استان بوشهر در سال جاری موفق به تولید آثاری فاخر و ارزشمند شدند. کفاش گفت: برگزاری کنگره ملی 2000 شهید و سرداران استان بوشهر در سال جاری رسالتی سنگین است که باید این کنگره …
منبع خبر: جماران
دسته بندی خبر: فرهنگی