طی 34 سال گذشته فیلم های خارجی در ایران چقدر فروختند؟

وضعیت فروش فیلم های خارجی اکران شده در سینماهای کشور از سال 64 تا 97 اعلام شد. – از سال 1364 تا 1397 یعنی سال گذشته تعداد زیادی فیلم های خارجی در سینماهای ایران نمایش داده شده و حتی در سال 64 تعداد فیلم های خارجی نسبت به فیلم های ایرانی بیشتر بوده است تا آنجا که 74 درصد فیلم خارجی و 25 درصد به فیلم های ایرانی اختصاص داشت. اما در دهه 90 تعداد نمایش فیلم های خارجی در ایران بسیار کم و حتی در سال هایی به صفر نیز رسید و در سال …
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی