طنز امروز هیچ آموزه‌ای به مخاطب نمی‌دهد / جلوی تریبون مقدس هنرمندی هرچه می‌خواهد می‌گویند حتی بی‌ادبی!

سینما پرس: رضا شفیعی جم بازیگر نام آشنای فیلم های سینمایی و تلویزیونی به بی مایه گی طنز سینما امروز اذعان داشته و سینمای طنز را چیزی جز کلیشه و رفتارهای دون شأن انسانی و خانوادگی نمی‌بیند.