طلای فیاپ به یک عکاس ایرانی رسید

امیرحسین هنرور عکاس آباده ای و عضو فعال واحد عکس انجمن سینمای جوانان آباده مدال طلای فیاپ را به خود اختصاص داد.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی