طعنه کیهان به سلبریتهای تحریم کننده افطار روحانی: از فقر مردم حرف می زنید و دستمزد میلیاردی می گیرید؟

ادعای دلسوزی این چهره های شناخته شده برای وضعیت اقتصادی مردم در حالی است که آنها هنگام دریافت دستمزدهای میلیاردی خود از اموال عمومی در پروژه های سینمایی و رسانه ای هیچگاه به اوضاع اقتصادی مردم فکر هم نمی کردند و تنها به فکر منافع خود بودند. -
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: سیاسی