طعنه مازیار میری به مهران مدیری در برنامه دورهمی | فیلم

مهران مدیری  شب گذشته در برنامه  دورهمی ، میزبان  مازیار میری  کارگردان سینما شد و در بخشی از برنامه درباره کار تیمی حرف زد.
مازیار میری با بیان اینکه دوست داشتم جای حسین یاری در  فیلم سعادت آباد ، مدیری نقش او را بازی می کرد، با طعنه اظهار کرد: مهران مدیری خیلی خوش قول است! برای حضورش در فیلم سعادت آباد یک روز به  پشت صحنه قهوه تلخ  رفتم تا از او دعوت کنم؛ مدیری پذیرفت و قرار شد برای قرارداد به دفتر من بیاید، اما از آن سال تازه امروز همدیگر را دیدیم!