طرح سینما امید در شهرستان ایرانشهر

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی گفت: طرح سینما امید به عنوان یکی از طرح های توسعه ای سازمان سینمایی وبا هدف توسعه عدالت فرهنگی و افزایش ناوگان نمایشی سینمای کشور به صورت پایلوت امسال در سه شهر ازجمله ایرانشهر در قالب یک پردیس 3 سالنه اجرا می شود. - 1397/08/01 16:09:37 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی گفت: طرح سینما امید به عنوان یکی از طرح های توسعه ای سازمان سینمایی وبا هدف توسعه عدالت فرهنگی و ...
منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادی