طرح دوشنبه های سالمندی تهران اجرا می شود

مدیرکل سلامت شهرداری تهران با اشاره به برگزاری جشنواره تابستانی سالمندان با عنوان دوشنبه های سالمندی گفت: این جشنواره در قالب برنامه های ورزشی، - تهران-ایرنا-مدیرکل سلامت شهرداری تهران با اشاره به برگزاری جشنواره تابستانی سالمندان با عنوان دوشنبه های سالمندی گفت: این جشنواره در قالب برنامه های ورزشی، تفریحی، هنری در بوستان ها، مجموعه های ورزشی و پردیس های سینمایی پایتخت ویژه سالمندان شهر برگزار می شود.
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی