طرح «حذف ارزش افزوده از مراحل تولید آثار هنری» به مجلس رفت

سینماپرس: الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح حذف مالیات بر ارزش افزوده از مراحل تولید آثار هنری در این کمیسیون خبر داد.