طرح توسعه و بازسازی موزه سینما به جریان می افتد/ قولِ شهردار

شهردار تهران در بازدید از موزه سینما و دیدار با سینماگران تاکید کرد شهرداری خود را موظف به توسعه فرهنگی از جمله موزه سینما می داند.