طبقه متوسط در سینمای ایران و ترویج سبک زندگی غربی

حوزه/ از نگاه برخی منتقدان بانفوذ سینمای ایران، طبقه متوسط در قیاس با سایر طبقات اجتماعی در سینمای ایران تمایل بیشتری به سبک زندگی غربی دارد و این مساله در بسیاری از فیلم های شاخص به ویژه در ژانر اجتماعی قابل مشاهده و ارزیابی است. - حوزه ، هر چند هنوز در سینمای ایران، تعریف دقیق و مورد اتفاقی درباره مفهوم طبقه متوسط وجود ندارد و از این حیث میان منتقدان و تحلیلگران سینمایی ، اختلافات قابل توجهی مطرح است، ...
منبع خبر: حوزه نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی