طالبی زاده: نشریات تخصصی سینمایی در «اغما» به سر می برند/ روابط عمومی ها از میان افراد درجه چندم رسانه انتخاب می شوند!

سینماپرس: سارا طالبی زاده دبیر فرهنگی روزنامه «حمایت» در رابطه با عملکرد غلط برخی رسانه های تخصصی سینمایی و روابط عمومی های نهادهای گوناگون مرتبط با سینما گفت: متأسفانه ساختار رسانه در شرایط کنونی، تعریف مناسبی ندارد. همه رسانه ها از خبرگزاری و سایت‌ ها گرفته تا مطبوعات در واقع یک موضوع تکراری را پوشش می دهند. نشریات تخصصی هم که کلاً در اغما به سر می ‏برند؛ نه مثل قدیم از گزارش‌ها و تحلیل‌ های دقیق خبری هست و نه اخبار ویژه خودشان را دارند.