«ضیاءالدین دری» کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون درگذشت

سینماپرس: «ضیاءالدین دری» کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون، ساعتی قبل از دنیا رفت.