ضعف های داستانی انیمیشن ها در حال اصلاح است

کارگردان «فهرست مقدس» با اشاره به ضعف های داستانی انیمیشن های موجود گفت که در حال اصلاح ضعف ها هستیم.
محمدامین همدانی در گفت وگو با برنامه «سینما دو» درباره این فیلم انیمیشن گفت: فیلمنامه این اثر یک کار بلند بود ولی ما پیشنهاد دادیم به جای یک کار زنده با یک بیستم هزینه آن را در قالب انیمیشن تولید کنیم.
وی افزود: یکی از ایده های ویژه ای که در این کار مطرح شد و البته خیلی با ترس و لرز وارد آن شدیم این بود که کاراکترها، جلوه حیوانی داشته باشند و به انسان حیوان بدل شوند. توجیه این کار هم بروز پیدا کردن صفات درونی انسان ها در چهره شان بود. این کارگردان تصریح کرد: همه تلاشمان را کردیم تا خیلی خوب از پس این کار بربیاییم. همدانی تاکید کرد: می خواهم به شما بگویم که کشورمان از لحاظ تولید انیمیشن یک گام از منطقه جلوتر است. اکنون از لحاظ فنی همه تسلط لازم را پیدا کردیم و حالا فقط بحث روایت داستان و تجربیاتی که نویسندگان در حوزه انیمیشن باید پیدا و در عین ایجاد تخیل ارتباط بهتری با مخاطب برقرار کنند مطرح است. این گام مهم هم باید برداشته شود. وی درباره دلایل کم فروش بودن آثار انیمیشن اظهار کرد …