ضرورت بررسی دیجیتال در سینمای ایران چیست؟

سینمای ایران در 25 سال گذشته، فراز و فرودهای بسیاری را از سرگذراند و حالا پس از گذشت بیش از دو دهه از ساخت فیلم با پیشرفته ترین ابزار و تجهیزات روز دنیا، - قرار است مدرسه ملی سینمای ایران نخستین همایش بین المللی سینما در عصر دیجیتال را به منظور بررسی زوایای مختلف انتقال سینما از آنالوگ به دیجیتال برگزار کند. حال سئوال این است که ضرورت بررسی حضور دیجیتال به عنوان پدیده نوظهور در سینمای ایران چیست؟ سینمای ایران ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی