صوت/ قطعه «رجز حرمله» منتشر شد

سینماپرس: قطعه «رجز حرمله» با صدای مجتبی الله وردی، در واکنش به یاوه گویی های رییس جمهور آمریکا توسط باشگاه ترانه و موسیقی راه منتشر شد.