صدور پروانه ساخت «جان دار» / فیلمی با ۲ کارگردان

سینماپرس: پروانه ساخت فیلم سینمایی «جان دار» به کارگردانی حسین امیری دوماری و پدرام پور امیری صادر شد.