صدور مجوز نمایش برای سه فیلم

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم شاه کش ، من می ترسم و قسم مجوز نمایش صادر کرد. - شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم شاه کش ، من می ترسم و قسم مجوز نمایش صادر کرد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، مجوز نمایش سه فیلم شاه کش به تهیه کنندگی عباس نادران و ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی