صدور مجوز فعالیت پنج رسانه صوت و تصویر فراگیر

سینماپرس: سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، مجوز فعالیت رسانه های اپیدو، هاشور، سیناروبیک، دیجیتون و لحظه را برای ۶ ماه فعالیت آزمایشی صادر کرد.