صدور مجوز تولید دو فیلم داستانی و دو مستند در خوزستان

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از صدور مجوز تولید دو فیلم داستانی و دو مستند در خوزستان خبر داد.به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، ناصر چنانی اظهر کرد: مجوز تولید 2 فیلم داستانی و 2 فیلم مستند از سوی شورای ویدیویی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان صادر شد.وی ضمن اعلام اینکه شورای تصویب فیلمنامه از سال1394 در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تشکیل شد، گفت:
منبع خبر: اخبار روز
دسته بندی خبر: فرهنگی