صدور مجوزهای آموزشگاه‌های آزاد هنری متناسب با نیازهای کشور باشد

سینماپرس: نخستین جلسه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری (موسیقی) با حضور معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای شورا برگزار شد.