صدور حکم های جدید در سازمان سینمایی

طی احکامی از سوی رییس سازمان سینمایی و با تغییر ساختار معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، مدیران کل این معاونت معرفی شدند. – به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی ، محمدرضا فرجی را به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم ، بهمن حبشی را به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم و مصطفی سماوات را به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع منصوب کرد. همچنین طی احکام دیگری توسط سید محمد …
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی