صدور بیش از ۱۱۰۰ بلیت مهمان برای دو نمایش در «تئاتر شهر»!

سینماپرس: آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تعداد تماشاگر تماشاخانه‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی تا روز جمعه ۳۱ خرداد اعلام شد و نکته قابل توجه در این آمار تعداد بلیت مهمان آثار نمایشی است.