صدور احکام جدید در جشنواره­ بین­ المللی تئاتر فجر

سینماپرس: نادر برهانی‌مرند طی احکامی جداگانه برخی از مدیران و مشاوران بخش­ های مختلف سی و ­هفتمین جشنواره­ بین­ المللی تئاتر فجر را معرفی کرد.