صدای صادق آهنگران از هر بسیجی یک‌ تانک چیفتن می‌ساخت

سینماپرس: رزمنده شاعر «ابراهیم سنایی» گفت: بعضی‌ها شعر دفاع مقدس را شعری مناسبتی تلقی می‌کنند و می‌گویند دوره شعر دفاع مقدس سر آمده، اما اصلاً این طور نیست و تا شهدا زنده‌اند شعر دفاع مقدس زنده است. بی‌تعارف باید گفت آنهایی که با شعر دفاع مقدس مخالفند با ارزش‌ها مخالفند و راه به جایی نمی‌برند.