صدای شهید آوینی برای پخش «خنجر و شقایق» حذف شد / مردم بوسنی می‌گفتند در این ۲۲ سال کجا بودید؟

سینماپرس: نادر طالب‌زاده در نشست کارشناسی برنامه «به اضافه مستند» گفت: ما بوسنی را رها کردیم و فشار غرب باعث کوتاه‌آمدن ما شد. اکنون یمن دست کمک دراز کرده است و ما هیچ کمکی نمی‌کنیم. این موضوع، بر روی کارهای دیگر ما نیز تاثیر می گذارد و آن‌ها را بی‌برکت می‌کند