صداوسیما خجالت می کشد پاسخ بدهد که چرا ناصرملک مطیعی را سانسور کرد؟/ ملک مطیعی سمبل سینمای فحشا بود/ او جوانان را به تباهی می کشاند!

رسانه ملی همچنان سکوت کرده، گویی خجالت می کشد مواضع انقلابی خود را بیان کند، دقیقا مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری که در پیامشان به مستند سازان نوشتند: – … با سرِ افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقلابی اید… واقعا مدیران رسانه ملی از چه موضوعی خجالت می کشند که مواضع انقلابی خود را بیان نکرده و پاسخ پرسش های را نمی دهند. پس از فوت ناصر ملک مطیعی یکی از بازیگران سینمای قبل از انقلاب و به خصوص در مراسم ختم وی،
منبع خبر: خبر داغ
دسته بندی خبر: سیاسی