صحبت های جنجالی بازیگر لبنانی درمورد سینمای ایران +فیلم

دارین حمزه بازیگر لبنانی که در چند فیلم ایرانی بازی کرده در یک برنامه تلویزیونی از تجربه حضورش در ایران صحبت می کند. با اینکه دارین حمزه مورد توجه فیلمسازان ایرانی بود و در مدت کوتاهی در هفت فیلم ایرانی بازی کرد - صحبت های جنجالی بازیگر لبنانی درمورد سینمای ایران +فیلم دارین حمزه بازیگر لبنانی که در چند فیلم ایرانی بازی کرده در یک برنامه تلویزیونی از تجربه حضورش در ایران صحبت می کند. با اینکه دارین حمزه ...
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: فرهنگی