صحبت های جالب کارگردان جنجالی / سرمایه داری سینما را کشت

رکنا: مایکل مور مستند ساز مشهور آمریکایی اخیرا در بزرگداشت دن تالبوت صحبت های جالبی به زبان آورده است.