صباغ سرشت: زمانی که مدیران غیرمتخصص و ناآگاه در رأس امور قرار دارند نمی توانیم شاهد برخورد با معضلات مهم در سینما باشیم

سینماپرس: سحر صباغ سرشت تهیه کننده و مدیرتولید سینما در پی هشدار متعدد رسانه ها نسبت به ورود پول های کثیف و مشکوک به سینمای ایران که با بی تفاوتی از سوی متولیان سینمای کشور مواجه شده است گفت: زمانی که مدیران غیرمتخصص و ناآگاه در رأس امور قرار دارند و سینماگران کهنه کار و متبحر نمی توانند حتی کلامی مشترک با آن ها برقرار نمایند ما نمی توانیم شاهد برخورد با معضلات مهم در سینما باشیم و به همین دلیل سینماگران متبحر خانه نشین می شوند و برخی افراد در سینما جولان می دهند و اثر تولید می کنند که هیچ سنخیت و قرابتی با سینما ندارند و نتیجه آن هم فیلم های بی ارزشی می شوند که شاهد وفور آن ها هستیم.