صالحی در حاشیه جلسه دولت: ابراز نظر درباره فیلم شمس تبریزی، قضاوت زودرس است

سینماپرس: وزیر ارشاد گفت: هنوز فیلمنامه فیلم شمس تبریزی برای طی مراحل خود به سازمان سینمایی نیامده است، بنابراین قضاوت در این زمینه، قضاوت زودرسی خواهد بود.